Szöveg Színház Színházi Egyesület

Bemutatkozás

Színhaz Széksor Színészek Színész

A színház, a tánc és a zene olyan művészeti ágak, ahol hatalmas mennyiségű kreatív energia áll rendelkezésre és a Magyarországon élő művészek talán ebben a kreativitásban a leggazdagabbak. A művészet azonban ma már nem csak invenciót, megszállottságot igényel, szükséges a jogszabályi környezet, a szervezet-üzemeltetés, a pénzszerzési és marketingtechnikák profi színvonalú ismerete és hasznosítása. A Szöveg Színház Produkció tevékenységét közhasznú előadó-művészeti szervezetként végzi, amely keretein belül saját projekteket is létrehoz, de produkciós színházként együttműködik más szervezetekkel olyan színházi előadások létrehozatalában, ahol a szükséges szervezeti háttér, a szakmai tapasztalat, a fent említett technikák ismerete hiányzik. Produkcióra, vagy akár folyamatos foglalkoztatásra szerződtetünk művészeket, társulatokat, komplett előadásokat, optimalizálva működésüket akár egy meghatározott időszakra, akár egy konkrét projektre. Feladatunknak tekintjük a személyes előadó-művészeti teljesítménnyel létrehozott művészi produkciók minél szélesebb körű belföldi és külföldi terjesztését.

Az Szöveg Színház célja a magyar színházi élet támogatása, a színházi kultúra fejlesztése és minél szélesebb körű terjesztése. Ennek keretében az Szöveg Színház Produkció tevékenységének támogatása és koordinálása, zenei és színházi produkciók, projektek, fesztiválok létrehozatala, forgalmazása, színházi közgyűjtemény alapítása, melyben a színházi kultúrával foglalkozó könyvek, folyóiratok, kéziratok, kép- és hanganyagok nyernek elhelyezést, színházkultúrával foglalkozó idegennyelvű anyagok fordítása, stúdióprodukciók létrehozása, színházi csoportok, előadások, produkciók teljes menedzsmentje, pályázati anyagok elkészítése, pénzügyi lebonyolítás, előadások elkészítésével járó költségek egy részének átvállalása, kész produkciók kiajánlása, turnészervezés- és bonyolítás; előadó-művészeti szolgáltatás, intézményen kívüli, spontán művészeti akciók létrehozása, támogatása, elkészült produkciók magyarországi és külföldi előadásának, hazai és külföldi fesztiválokon való részvételének előkészítése, hátterének biztosítása.

Közhasznú tevékenységünk keretében támogatni kívánjuk a partneri körünkbe tartozó szervezetek és művészek alkotómunkájának széleskörű megismertetését, terjesztését, a kulturális élet színesebbé tételét, ennek keretében előadások, koncertek, fesztiválok és turnék létrehozását. Feladatunknak tekintjük továbbá a magyar színházi- és tánckultúra, élő zene, valamint cirkuszművészet népszerűsítését belföldön és külföldön egyaránt, új bemutatók, repertoáron lévő előadások, színházi produkciók, színpadi, színházi show-, revü- és látványelemeket felvonultató programok létrehozatalával, fellépések szervezésével és lebonyolításával.

A Szöveg Színház Társulata hivatalosan 2006 októberében jött létre azzal a céllal, hogy komoly színház- és fotóművészeti műhelyt működtessen. A társulat civil szervezetként működik, az egyesületi tagdíjakból, az előadások bevételéből, pályázatok útján nyert támogatásokból, valamint társasági adóból képződő támogatásokból tartja fent magát.

Az alapító tagok Szántai Edina rendező vezetésével kialakítottak egy olyan közösséget, mely egyrészt színházművészeti alkotásokat, táncos- és zenés produkciókat hoz létre, másrészt fotóművészeti kiállításokat szervez. A társulat tagjai többségükben olyan alkotók, akik kőszínházi munkájuk mellett, vagy épp annak feladása árán azért vállalkoztak egy alternatív színház létrehozására, mert a kőszínházi működésükben nem találták meg azt az alkotó mechanizmust, azt a formanyelvet, amellyel – saját elképzelésük szerint – a színház-és fotóművészet terén új megoldásokkal állhatnak elő mind tematikailag, mind formailag.

A színházi műhelyben már megfordultak: Deres Péter dramaturg, Tóth Gábor zeneszerz, Pataki Bernadett designtervező, Almási Sándor, Bándi Ágnes, Biczók Gergely, Farkas Petra, Gulyás Ádám, Győri Zoltán, Nádai Réka, Pál Dániel Levente színész.

Vendégeink voltak egy-egy produkcióban: Alexics Rita, Balogh László, Boda Péter, Császár Réka, Hajek Csilla, Kun Ádám, Mészáros Gyöngyvér, Mizsei Zoltán, Papp Melinda, Róbert Júlia, Tóth Ilona Csilla.

Nem irányítani, hanem támogatni szeretnénk azokat a lappangó kulturális értékeket, a nehezen kibontakozó kezdeményezéseket, melyek mögül a működtetés – üzemeltetés – lebonyolítás szellemi és pénzügyi infrastruktúrája hiányzik. A Színház feladatának tekinti ily módon, személyes előadó-művészeti teljesítménnyel létrehozott művek nyilvános, illetve meghatározott közönségkör számára történő hozzáférésének minél szélesebb körű biztosítását. A Színház közhasznú tevékenysége keretében támogatni kívánja a művészi alkotómunka széleskörű megismertetését, elterjedését, a kulturális élet színesebbé tételét, ennek keretében előadások, koncertek létrehozását, megjelenését külföldön és belföldön egyaránt. A nemzetközi kulturális életben kifejtett tevékenysége során törekszik a pozitív országimázs kialakítására, fejlesztésére, a nemzeti kulturális értékek megismertetésére. Az Egyesület céljai a színház hagyományainak fenntartása, ápolása, a felhalmozott szellemi értékek megőrzése, szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett színházi, könnyűzenei kultúra bemutatását. Magyar színészek, rendezők, producerek, könnyűzenei szerzők műveinek megismertetése. A magyar színházi, cirkuszi, tánc- és komolyzenei kultúra értékeinek megőrzése, fejlesztése új bemutatók, fesztiválok, turnék önálló és koprodukciós megvalósításával, támogatásával. A pozitív magyar országimázs kulturális, elsősorban színházi projekteken keresztül történő erősítése, külföldi előadások, turnék létrehozásával. A cél érdekében felvállalja alkalmi kiadványok kiadását, előadások tartását, produkciók létrehozását, szervezését. Pályázati lehetőségek felkutatása, illetve azokon való részvétel. Az Egyesület céljait elősegítő szponzori lehetőségek felkutatása és világszínvonalú zenés, táncos, színházi produkciók létrehozása, turnéztatása.

Elnök: Horváth Roland

Alapszabály

Éves beszámolók